alt
นายดนัย  ขจรผล
นายกอบต.แควอ้อม

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

alt

 

Attachments:
Download this file (01 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(ร้องขอด้วยตนเอง).pdf)01 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(ร้องขอด้วยตนเอง).pdf[ ]85 Kb
Download this file (02 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(ร้องขอด้วยผู้แทน).pdf)02 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(ร้องขอด้วยผู้แทน).pdf[ ]85 Kb
Download this file (03 แบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf)03 แบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf[ ]82 Kb
Download this file (04 แบบรายงานผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf)04 แบบรายงานผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf[ ]51 Kb
Download this file (05คำสั่งที่  77-2564  เรื่องปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.แคว)05คำสั่งที่ 77-2564 เรื่องปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.แคว[ ]534 Kb
Download this file (คำสั่งที 43-2564 เรื่อง ปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่)คำสั่งที 43-2564 เรื่อง ปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่[ ]169 Kb
Download this file (คำสั่งที่ 216-2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขอ)คำสั่งที่ 216-2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขอ[ ]292 Kb
Download this file (คำสั่งที่ 87-2563 เรื่อง ปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที)คำสั่งที่ 87-2563 เรื่อง ปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที[ ]610 Kb
Download this file (ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท..pdf)ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท..pdf[ ]143 Kb
Download this file (ระเบียบ มท เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประช)ระเบียบ มท เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประช[ ]73 Kb
Download this file (หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.pdf)หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.pdf[ ]663 Kb
Download this file (หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ.pdf)หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ.pdf[ ]781 Kb
 

 

 

 

 

 

 

 

พอใจการให้บริการของ พนง.

ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่
 

สำรวจความเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.แควอ้อม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านใดมากที่สุด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 

 


 

ภาษา/Language

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงิน


QR Code
อบต.แควอ้อม

คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2129