alt
นายดนัย  ขจรผล
นายกอบต.แควอ้อม

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

แลกเปลี่ยนเงิน

ทำเนียบผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

             สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม 

1. นายปรีชา พุคคะบุตร พ.ศ.2539 - 2540 ประธานกรรมการบริหารสภาตำบลแควอ้อม (โดยตำแหน่ง)
2. นายเฉลิมศักดิ์  บุษบก พ.ศ.2540 - 2543 ประธานกรรมการบริหารสภาตำบลแควอ้อม (โดยตำแหน่ง)
3. นายชัยยันต์  เจียมศิริ  พ.ศ.2543 - 2545 ประธานกรรมการบริหารสภาตำบลแควอ้อม (เลือกตั้ง)
4. นายดนัย  ขจรผล พ.ศ.2545 - 2548 ประธานกรรมการบริหารสภาตำบลแควอ้อม (เลือกตั้ง)

            องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม 

1. นายดนัย  ขจรผล 31 กรกฎาคม พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน  (เลือกตั้ง)  
     
     

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

พอใจการให้บริการของ พนง.

ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่
 

สำรวจความเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.แควอ้อม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านใดมากที่สุด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 

 


 

ภาษา/Language

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
อบต.แควอ้อม

คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2129