เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

alt

Attachments:
Download this file (00 ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.pdf)00 ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.pdf[ ]153 Kb
Download this file (01 ขั้นตอนการให้บริการ.pdf)01 ขั้นตอนการให้บริการ.pdf[ ]20 Kb
Download this file (02 ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม(23 ธันวาคม 25)02 ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม(23 ธันวาคม 25[ ]94 Kb
Download this file (03 คำสั่ง 230-2560 เรื่อง ปรับปรุง-แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (27ธันวา)03 คำสั่ง 230-2560 เรื่อง ปรับปรุง-แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (27ธันวา[ ]110 Kb
Download this file (03 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (27ธันวา)03 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (27ธันวา[ ]113 Kb
Download this file (04 ประกาศ โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงานของ อปท.(ข้อมู)04 ประกาศ โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงานของ อปท.(ข้อมู[ ]105 Kb
Download this file (04 แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร-1.pdf)04 แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร-1.pdf[ ]109 Kb
Download this file (04 แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร.pdf)04 แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร.pdf[ ]28 Kb
Download this file (05 เอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร.pdf)05 เอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร.pdf[ ]2738 Kb
Download this file (07-11 แผนผังคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.pdf)07-11 แผนผังคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.pdf[ ]187 Kb
Download this file (07-12 แผนผังผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.pdf)07-12 แผนผังผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.pdf[ ]359 Kb
Download this file (รูปภาพประกอบ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.pdf)รูปภาพประกอบ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.pdf[ ]379 Kb
 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแควอ้อม

พอใจการให้บริการของ พนง.

ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่
 

สำรวจความเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.แควอ้อม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านใดมากที่สุด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 

 


 

ภาษา/Language

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงิน


QR Code
อบต.แควอ้อม

คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2129