alt
นายดนัย  ขจรผล
นายกอบต.แควอ้อม

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

alt

ตำบลแควอ้อม   อำเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ รายการสินค้า Otop
 1

alt

น้ำพริกเผา (รหัสโอทอป 75030004256501)

กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีพัฒนาแควอ้อม

95 บางเกาะ หมู่ 5 ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

ติดต่อ : นางสมปอง พวงสมบูรณ์

โทร :  08-9450-6200, 0-3475-1731

 2 alt

แปรรูปผ้ามัดย้อม (รหัสโอทอป 750300525201)

กลุ่มประดิษฐ์พัฒนาแควอ้อม

 64 หมู่ 6 ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

ติดต่อ : คุณสุธีรา ควรศิริ

โทร :  089 989 5699

3 alt

ปลาส้มสมุนไพร (รหัสโอทอป750300334701)

18 หมู่ที่ 3 บ้านปากคลองอ้อม ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

ติดต่อ : นางสาวกัญญา ประเส

โทร :  08 9899 8906

4 alt

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพอเพียงบ้านแควอ้อม

(รหัสทะเบียน 2-75-03-07/1-0004) 

56 หมู่ที่ 5 บ้านบางเกาะ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

ติดต่อ : นางประเสริฐ  เฮงประเสริฐ

โทร :  094-480-5564

5    
6    
7    
8    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พอใจการให้บริการของ พนง.

ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่
 

สำรวจความเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.แควอ้อม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านใดมากที่สุด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 

 


 

ภาษา/Language

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงิน


QR Code
อบต.แควอ้อม

คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2129