alt
นายดนัย  ขจรผล
นายกอบต.แควอ้อม

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

แลกเปลี่ยนเงิน

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม


alt
นายดนัย  ขจรผล
นายกอบต.แควอ้อม

 
alt
นายเฉลิมศักดิ์  บุษบก
รองนายกอบต.
 
alt
นายวิรัช  สิงห์ทอง
รองนายกอบต.
alt
พ.จ.ต.ถวัลย์  ลัดดาวัลย์
เลขานุการนายกอบต.

 


ช่องทางการติดต่อ                                                           

 1.นายดนัย ขจรผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม 034-702129 , 080-1135985
2.นายเฉลิมศักดิ์  บุษบก รองนายกฯ   087-5552484
3.นายวิรัช  สิงห์ทอง รองนายกฯ  086-7600748
4.พ.จ.ต.ถวัลย์  ลัดดาวัลย์ เลขานายกฯ 089-9333385

alt                                                                                                                                                                               alt

 

 

 

 

 

 

 

 

พอใจการให้บริการของ พนง.

ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่
 

สำรวจความเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.แควอ้อม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านใดมากที่สุด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 

 


 

ภาษา/Language

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
อบต.แควอ้อม

คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2129