alt
นายดนัย  ขจรผล
นายกอบต.แควอ้อม

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

หัวหน้าส่วนราชการ อบต.แควอ้อม

alt

-ว่าง- 
ปลัด อบต.แควอ้อม

alt

นางปราณี ขำโขนงงาม

รองปลัด อบต.แควอ้อม/

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 

alt

นางนพรัตน์ เอี่ยมสอาด

 หัวหน้าสำนักปลัด

 

 alt

  นางภาวนา  กำจรกิตติคุณ

   ผู้อำนวยการกองคลัง

 

alt

  นายดำริห์  วันเต็ม

   ผู้อำนวยการกองช่าง

 

alt

นางสาวสุพรรษา ศรีพุทธิรัตน์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

               ช่องทางการติดต่อ

1.-ว่าง-  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล -
2.นางปราณี ขำโขนงงาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 034-702129-102,084-1546250
3.นางนพรัตน์ เอี่ยมสอาด หัวหน้าสำนักปลัดฯ 034-702129-102,062-6020699
4.นางภาวนา กำจรกิตติคุณ ผู้อำนวยการกองคลัง 034-702129-102,088-4791563
5.นายดำริห์ วันเต็ม ผู้อำนวยการกองช่าง 034-702129-102,086-5732825
6.นางสาวสุพรรษา ศรีพุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 034-702129-102,086-2451567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พอใจการให้บริการของ พนง.

ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่
 

สำรวจความเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.แควอ้อม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านใดมากที่สุด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 

 


 

ภาษา/Language

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงิน


QR Code
อบต.แควอ้อม

คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2129