alt
นายดนัย  ขจรผล
นายกอบต.แควอ้อม

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

แลกเปลี่ยนเงิน

หัวหน้าส่วนราชการ อบต.แควอ้อม

alt

 

นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  พรมสุวรรณ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

alt

นางปราณี ขำโขนงงาม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

alt

นางนพรัตน์ เอี่ยมสอาด

 หัวหน้าสำนักปลัด

 

 alt

  นางภาวนา  กำจรกิตติคุณ

   ผู้อำนวยการกองคลัง

 

alt

 

  นายธวัชชัย กันตานนท์

   นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 

alt

นางปราณี ขำโขนงงาม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 

alt

นางสาวสุพรรษา ศรีพุทธิรัตน์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 

               ช่องทางการติดต่อ

1.น.ส.กัญจน์ณัฏฐ์ พรมสุวรรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 034-702129-102,081-9861398
2.นางปราณี ขำโขนงงาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 034-702129-102,084-1546250
3.นางนพรัตน์ เอี่ยมสอาด หัวหน้าสำนักปลัดฯ 034-702129-102,062-6020699
4.นางภาวนา กำจรกิตติคุณ ผู้อำนวยการกองคลัง 034-702129-102,088-4791563
5.นายธวัชชัย  กันตานนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 034-702129-104,094-9521211
6.นางปราณี  ขำโขนงงาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 034-702129-102,084-1546250
7. นางสาวสุพรรษา  ศรีพุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 034-702129-102,086-2451567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พอใจการให้บริการของ พนง.

ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่
 

สำรวจความเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.แควอ้อม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านใดมากที่สุด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 

 


 

ภาษา/Language

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
อบต.แควอ้อม

คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2129