เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.แควอ้อม

alt

  1. นางนพรัตน์  เอี่ยมสอาด
  2. หัวหน้าสำนักงานปลัด 
  3.  
alt
น.ส.หรรษธร  มารักษา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
alt
นายจิรยุทธ์  บรรจงสุทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
alt
นางชลลดา  จำปาศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
alt
นายสุวิทย  จุ้ยจิตต์
ลูกจ้างประจำ
alt
นายกิตติ  ประเสริฐลักษณา
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
alt
น.ส.ปนัฐดา  คงประชา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
alt
นายสุทธิวาทิน  ปั่นทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
alt
น.ส.อรปรียา  ฆ้องน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
น.ส.จาริณี  ทองเบ็ญจวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
alt
นายนิกูล  นวมธนัง
พนักงานขับรถยนต์
alt
นายสมบัติ  สกุลอินทร์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ


alt

น.ส.นันทิดา  รัตนศิธร
คนงานทั่วไป

altalt
 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแควอ้อม

พอใจการให้บริการของ พนง.

ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่
 

สำรวจความเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.แควอ้อม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านใดมากที่สุด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 

 


 

ภาษา/Language

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงิน


QR Code
อบต.แควอ้อม

คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2129