alt
นายดนัย  ขจรผล
นายกอบต.แควอ้อม

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

แลกเปลี่ยนเงิน

บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.แควอ้อม

alt

  1. นางนพรัตน์  เอี่ยมสอาด
  2. หัวหน้าสำนักปลัด 
  3.  
alt
น.ส.หรรษธร  มารักษา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
alt
นางชลลดา  จำปาศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
  alt
สิบตรีหญิงกนกวรรณ  ทับทิมทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
alt
น.ส.จาริณี  ทองเบ็ญจวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
alt
นายกิตติ  ประเสริฐลักษณา
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
alt
น.ส.ปนัฐดา  คงประชา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
alt
นายสุทธิวาทิน  ปั่นทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
alt
น.ส.อรปรียา  ฆ้องน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
น.ส.นันทิตา  รัตนศิธร
คนงานทั่วไป
 
alt
นายนิกูล  นวมธนัง
พนักงานขับรถยนต์
 
 


 

 

altalt
 

 

 

 

 

 

 

 

พอใจการให้บริการของ พนง.

ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่
 

สำรวจความเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.แควอ้อม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านใดมากที่สุด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 

 


 

ภาษา/Language

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
อบต.แควอ้อม

คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2129