เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมนายวิรัช  สิงห์ทอง
ประธานสภาอบต.แควอ้อม


นายสุริชัย  ทองเบ็ญจวัฒน์
รองประธานสภาอบต.แควอ้อม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

 
 
นายชาญณรงค์  น้อยสกุล
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1
นายนฤพนธ์  เอโกบล
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2
นายกฤษณะ  ขจรผล
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2
น.ส.ผึ้งน้อย  จันทร์สนิท
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3
 
นายชัยวัฒน์  จั่นบุญมี
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4
นายประยงค์  สุขประเสริฐ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4
นายธนะชัย  เกิดประกอบ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5
นายธนศักดิ์  บุษบก
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5
น.ส.วิยดา  ชนากาญจน์นนท์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6
นายนันทพล  ไพบูลย์กุลกร
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6
นายวีระพล  กิติภักดี
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7
 
 alt
นายวรยุทธ  ขันติวงศากุล

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8
นายทองคำ  บุญสิงห์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8
altalt

 

 

 

 

 

 

 

 

พอใจการให้บริการของ พนง.

ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่
 

สำรวจความเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.แควอ้อม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านใดมากที่สุด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 

 


 

ภาษา/Language

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงิน


QR Code
อบต.แควอ้อม

คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2129