alt
นายดนัย  ขจรผล
นายกอบต.แควอ้อม

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม


alt
นายนฤพนธ์  เอโกบล
ประธานสภาอบต.แควอ้อม


alt
นายชาญณรงค์  น้อยสกุล
รองประธานสภาอบต.แควอ้อม


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

alt

นางสาวผึ้งน้อย  จันทร์สนิท
สมาชิกสภาอบต.แควอ้อม  ม.3

alt

นายสายัณห์  เมืองอินทร์
สมาชิกสภาอบต.แควอ้อม  ม.4

alt

นายธนศักดิ์  บุษบก
สมาชิกสภาอบต.แควอ้อม  ม.5

alt

นายนันทพล  ไพบูลย์กุลกร
สมาชิกสภาอบต.แควอ้อม  ม.6

alt

นายวีระพล  กิติภักดี
สมาชิกสภาอบต.แควอ้อม  ม.7

alt

นายวรยุทธ  ขันติวงศากุล
สมาชิกสภาอบต.แควอ้อม  ม.8altalt

 

 

 

 

 

 

 

 

พอใจการให้บริการของ พนง.

ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่
 

สำรวจความเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.แควอ้อม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านใดมากที่สุด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 

 


 

ภาษา/Language

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงิน


QR Code
อบต.แควอ้อม

คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2129