เว็บไซต์ที่น่าสนใจ








ดาวน์โหลดแนะนำ





ท่องเที่ยวไทย

ผลการดำเนินงานประจำปี


1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แควอ้อม 24
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 อบต.แควอ้อม 173
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 แควอ้อม 219
4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แควอ้อม 170
5 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แควอ้อม 152
6 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แควอ้อม 323
7 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แควอ้อม 282
8 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 แควอ้อม 277
9 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 แควอ้อม 316
 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแควอ้อม

พอใจการให้บริการของ พนง.

ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่
 

สำรวจความเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.แควอ้อม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านใดมากที่สุด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 

 


 













ภาษา/Language

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงิน


QR Code
อบต.แควอ้อม

คุณอยู่ที่:




ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2129