alt
นายดนัย  ขจรผล
นายกอบต.แควอ้อม

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

กฎหมายจัดตั้ง อปท.

กฎหมายจัดตั้ง อปท

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อบต.แควอ้อม    วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2023 เวลา 14:00 น.

กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

รัฐธรรมนูญ

      **รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560

 

กฎหมายกระจายอำนาจ

        **พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542

 

กฎหมายจัดตั้ง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

      **พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  4  พ.ศ.2552

      **พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2562  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  5

 

กฎหมายจัดตั้ง  เทศบาล 

      **พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  13  พ.ศ.2552

      **พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2562  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  14

 

กฎหมายจัดตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบล 

      **พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  6  พ.ศ. 2552

      **พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2562  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 2023 เวลา 11:37 น.
 


 

 

 

 

 

 

 

พอใจการให้บริการของ พนง.

ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่
 

สำรวจความเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.แควอ้อม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านใดมากที่สุด
 

หน่วยงานภาครัฐ

 

 


 

ภาษา/Language

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงิน


QR Code
อบต.แควอ้อม

คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2129